/แฟชั่นโชว์ที่ ‘บ้านดินถู่โหลว’

แฟชั่นโชว์ที่ ‘บ้านดินถู่โหลว’

ปลุกโบราณสถานให้มีชีวิต! จีนจัดแฟชั่นโชว์ที่ ‘บ้านดินถู่โหลว’ มรดกโลกอายุ 800 ปี
.
บ้านดินถู่โหลว (Tulou) เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอหนานจิ้ง มณฑลฝูเจี้ยน ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมายาวนานร่วม 800 ปี และเคยเป็นที่อยู่อาศัยของชาวจีนแคะ
.
การเลือกบ้านดินถู่โหลวเป็นเวทีแฟชั่นโชว์เช่นนี้ เป็นการผสมผสานมนต์เสน่ห์ของวัฒนธรรมเก่าและใหม่ให้สอดประสานกัน เกิดเป็นภาพอันงดงามตระการตาและทรงคุณค่าอันไม่อาจมีสถานที่อื่นใดที่จะทำเช่นเดียวกันนี้ได้
.
การจัดงานเช่นนี้เป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้คนรุ่นใหม่ได้ซึมซับคุณค่าของโบราณสถาน พร้อมทั้งรักษามรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป
.
(บันทึกภาพวันที่ 27 เม.ย. 2019)

China Xinhua News