/แยกน้ำมันออกจากน้ำ

แยกน้ำมันออกจากน้ำ

ได้ไอเดียจาก ‘รังผึ้ง’ นักวิทย์จีนพัฒนาโฟมรุ่นใหม่ช่วยแยกน้ำมันออกจากน้ำ
.
เมื่อวันที่ 7 พ.ค. งานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ลงในวารสารวิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering Journal) ระบุว่า นักวิทยาศาสตร์จีนได้พัฒนาโฟมไบโอมิเมติกพอลิโพรพิลีนแบบใหม่เพื่อใช้แยกน้ำมันและน้ำ ซึ่งสามารถนำไปใช้ป้องกันและควบคุมมลพิษจากน้ำมัน
.
การแยกน้ำมันออกจากน้ำนับเป็นความท้าทายระดับโลก เนื่องจากปริมาณน้ำเสียปนเปื้อนน้ำมันจากโรงงานอุตสาหกรรมมีมากขึ้น และมีเหตุน้ำมันรั่วไหลที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ด้วยเหตุนี้ การวิจัยวัสดุและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อแยกน้ำมันและน้ำ จึงมีความสำคัญทางวิทยาศาตร์และมีคุณค่าในการใช้งาน
.
วิธีรับมือกับมลพิษน้ำมันแบบดั้งเดิม เช่น การเผาไหม้และการกรองนั้นมีข้อด้อย ทั้งใช้พลังงานสูง กินระยะเวลานาน และอาจก่อให้เกิดสารมลพิษทุติยภูมิ
.
นักวิทยาศาสตร์จากสถาบันเทคโนโลยีวัสดุและวิศวกรรมแห่งเมืองหนิงโป (Ningbo Institute of Materials Technology and Engineering) ภายใต้สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (Chinese Academy of Sciences) ได้ออกแบบโฟมไบโอมิเมติกพอลิโพรพิลีนแบบใหม่ ซึ่งมีโครงสร้างใหม่ที่สามารถแยกน้ำและน้ำมันออกจากกันในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง
.
แรงบันดาลใจในการสร้างโฟมชนิดนี้มาจากสันฐานวิทยาของวัสดุในธรรมชาติ โดยโฟมมีพื้นผิวหยาบ และมีโครงสร้างรูปท่อกลวงคล้ายกับรังผึ้ง ทำให้ดูดซึมและกรองได้อย่างเหนือชั้น เมื่อสารผสมน้ำมันและน้ำไหลผ่านโฟม น้ำจะไหลผ่านโฟมไปอย่างรวดเร็ว ในขณะที่น้ำมันจะถูกโฟมดูดซึมไว้ในเวลาไม่กี่วินาที
.
โฟมที่กล่าวถึงนี้จัดเตรียมได้ง่าย มีราคาถูก เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีศักยภาพยอดเยี่ยมในการแยกน้ำมันและน้ำออกจากกันในปริมาณมาก ทั้งนี้ นักวิทยาศาสตร์ที่คิดค้นได้จดสิทธิบัตรเทคโนโลยีใหม่นี้แล้ว

China Xinhua News