/จีนผลักดันข้อบังคับใหม่ในกระบวนการตัดสินใจของรัฐ

จีนผลักดันข้อบังคับใหม่ในกระบวนการตัดสินใจของรัฐ

โปร่งใส-มีที่มาที่ไป!จีนผลักดันข้อบังคับใหม่ในกระบวนการตัดสินใจของรัฐ
.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา (16 พ.ค.) ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมจีนเผยถึงข้อบังคับใหม่ชั่วคราว เพื่อให้กระบวนการตัดสินใจในระบบบริหารประเทศโปร่งใสยิ่งขึ้น ผ่านการจัดระเบียบให้ดำเนินการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน รวมถึงเพิ่มการควบคุมดูแลให้เข้มงวดมากขึ้น
.
กระทรวงฯ ยังเปิดเผยขั้นตอนในการร่างกฎข้อบังคับฉบับนี้ด้วย เพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของ “ความโปร่งใส”
.
ข้อบังคับดังกล่าว ประกอบด้วยกระบวนการตัดสินใจรวม 5 ขั้นตอน ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม ผู้เชี่ยวชาญวิพากษ์วิจารณ์และประเมินความเป็นไปได้ พิจารณาความเสี่ยงต่างๆ ศึกษาความชอบธรรม และการให้ฝ่ายบริหารทั้งหมดอภิปรายร่วมกัน
.
นอกจากนี้ กระทรวงฯ ยังกำหนดขั้นตอนในการปรับเปลี่ยนแก้ไขมติการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร และกำหนดระบบตามหาผู้รับผิดชอบ กรณีเกิดข้อผิดพลาดร้ายแรงหรือความล่าช้าในกระบวนการตัดสินใจ อนึ่ง ข้อบังคับดังกล่าวจะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. เป็นต้นไป

China Xinhua News