/จี่หนาน

จี่หนาน

จี่หนาน เมืองเอกเก่าแก่ อุดมแหล่งธรรมชาติ
.
จี่หนาน เป็นเมืองเก่าแก่ที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ยุคอารยธรรมจีนเริ่มแรกเมื่อหลายพันปีก่อน ปัจจุบัน ได้กลายเป็นหนึ่งในเมืองศูนย์กลางของประเทศ ทั้งด้านการบริหาร เศรษฐกิจ และการคมนาคมขนส่ง นอกจากนี้ยังเป็นเมืองเอกของมณฑลซานตงด้วย
.
เมืองจี่หนานมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติสวยงามมากมาย ทั้งสวนสาธารณะหงเย่กู่ (红叶谷) ที่สวยงามตลอดทั้งปี พื้นที่ชุ่มน้ำริมแม่น้ำซางจง (商中) และทะเลสาบต้าหมิง (大名) ซึ่งล้วนเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจชั้นดีให้กับผู้คนในเมือง และเป็นสถานที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากมายให้แวะเวียนเข้ามา

China Xinhua News