/สำรวจพบชาวจีน ‘เสพติดสมาร์ตโฟน’ รุนแรง

สำรวจพบชาวจีน ‘เสพติดสมาร์ตโฟน’ รุนแรง

สำรวจพบชาวจีน ‘เสพติดสมาร์ตโฟน’ รุนแรง ไร้สมาธิหากมือถือห่างกาย
.
วันพฤหัสบดี (6 มิ.ย.) หนังสือพิมพ์ไชน่ายูทธ์เดลีของจีนรายงานผลการสำรวจที่บ่งชี้ว่าประชาชนชาวจีนเสพติดการใช้โทรศัพท์มือถือขั้นรุนแรง โดยร้อยละ 84.7 ของผู้ตอบแบบสอบถามใช้เวลาเล่นโทรศัพท์มือถือเฉลี่ยมากกว่า 3 ชั่วโมงต่อวัน
.
การสำรวจดังกล่าวจัดทำโดยศูนย์การสำรวจของไชน่ายูทธ์เดลีผ่านเว็บไซต์ wenjuan.com โดยผู้เข้าร่วมตอบแบบสอบถามเป็นกลุ่มคนอายุระหว่าง 19-59 ปี จำนวน 2,004 คน
.
รายงานระบุว่าราวร้อยละ 93 ของผู้ตอบแบบสอบถามมีแนวโน้มเสพติดการใช้โทรศัพท์มือถือขั้นรุนแรง และร้อยละ 2.3 บอกว่าพวกเขาใช้โทรศัพท์มือถือวันละมากกว่า 12 ชั่วโมง
.
ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าแอปพลิเคชันเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างวีแชต (WeChat) และเวยโป๋ (Weibo) รวมถึงการค้นหาข้อมูล เป็นฟังก์ชั่นการใช้งานยอดนิยมด้วยคะแนนร้อยละ 77.8 และ 62.9 ตามลำดับ
.
“โทรศัพท์มือถือกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันไปแล้ว” ซุนหงเหยียน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเด็ก สังกัดศูนย์วิจัยเด็กและเยาวชนแห่งประเทศจีน กล่าวกับไชน่ายูทธ์เดลี
.
ซุนเสริมว่านอกจากการพูดคุย โทรศัพท์มือถือยังทำหน้าที่ด้านอื่นๆ ในชีวิตประจำวันของผู้คนยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการเข้าสังคม การสร้างความบันเทิงเริงใจ การจับจ่ายซื้อของ และการเรียนรู้
.
อย่างไรก็ดี การใช้โทรศัพท์มือถือมากเกินไปก็อาจก่อเกิดผลเสียได้ โดยกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึกว่าความสามารถทางการสื่อสาร ความใกล้ชิดสนิทสนมกับครอบครัวและเพื่อนลดลง
.
นอกจากนั้นเกือบร้อยละ 54 ของผู้ตอบแบบสอบถามเผยว่า “รู้สึกไม่มีสมาธิหากไม่มีโทรศัพท์มือถืออยู่ใกล้ตัว” แต่กว่าร้อยละ 60 กล่าวว่าจะจำกัดเวลาใช้โทรศัพท์มือถือและพยายามมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างมากขึ้น

China Xinhua News