/จีนจัดหมู่บ้านโบราณกว่า 6,800 แห่ง

จีนจัดหมู่บ้านโบราณกว่า 6,800 แห่ง

จีนจัดหมู่บ้านโบราณกว่า 6,800 แห่งให้อยู่ภายใต้การอนุรักษ์ระดับประเทศ
.
รายงานจากการประชุมองค์การยูเนสโกที่กำลังดำเนินอยู่ที่มณฑลเสฉวนระบุว่าจีนได้จัดให้หมู่บ้านที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ 6,819 แห่งอยู่ภายใต้การอนุรักษ์ระดับประเทศ กลายเป็นกลุ่มการอนุรักษ์มรดกทางอารยธรรมสังคมเกษตรกรรมขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
.
เจ้าหน้าที่กระทรวงที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมืองและชนบท (Ministry of Housing and Urban-Rural Development) กล่าวในการประชุมนานาชาติขององค์การยูเนสโกซึ่งว่าด้วยอนาคตของหมู่บ้านและเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ว่า จีนเริ่มดำเนินการตามโครงการอนุรักษ์หมู่บ้านโบราณเมื่อปี 2012 เพื่อคัดเลือกหมู่บ้านโบราณผ่านการสำรวจระดับชาติ 5 ครั้ง
.
ประเทศจีนมีเขตการปกครองระดับหมู่บ้าน (administrative villages) อยู่ 533,000 แห่ง และหมู่บ้านดั้งเดิมตามธรรมชาติ (natural villages) อีก 2.45 ล้านแห่ง ซึ่งในจำนวนดังกล่าวหมู่บ้านประวัติศาสตร์ที่ได้รับคัดเลือกนับเป็น “ไข่มุก” ที่สืบทอดความทรงจำทางประวัติศาสตร์ชาติจีน เป็นสถานที่อันก่อเกิดภูมิปัญญาจีนทั้งในด้านวิถีชีวิต วัฒนธรรม และศิลปะ
.
การประชุมขององค์การยูเนสโกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 มิ.ย. ที่เมืองเหมยซาน เพื่อหารือกันถึงอนาคตของหมู่บ้านและเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้มากกว่า 180 คน ซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับกระทรวงและระดับท้องถิ่นจากประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วม รวมถึงแขกจากองค์กรระหว่างประเทศ ธนาคารโลก องค์กรเอกชน และมหาวิทยาลัย
.
มณฑลเสฉวนมีหมู่บ้านประวัติศาสตร์ที่อยู่ภายใต้การอนุรักษ์ระดับประเทศ 333 แห่ง และระดับมณฑล 869 แห่ง ด้วยเหตุนี้จึงได้สั่งสมประสบการณ์อันมีค่าในด้านงานอนุรักษ์มรดกทางประวัติศาสตร์และด้านการพัฒนาชุมชนในเขตชนบทมาแล้วเป็นจำนวนมาก
.
เจ้าหน้าที่ของจีนให้สัญญาในการประชุมดังกล่าวว่าจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะและปฏิบัติตามความจำเป็นต่างๆ เพื่อปกป้องหมู่บ้านประวัติศาสตร์อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม

China Xinhua News