/เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเมืองและกฎหมาย

เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเมืองและกฎหมาย

จนท.จีนแนะใช้เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการเมืองและกฎหมาย
.
เมื่อวันพุธที่ผ่านมา (12 มิ.ย.) นายกัวเซิงคุน ผู้เป็นสมาชิกกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน (CPC) และหัวหน้าคณะกรรมการกิจการการเมืองและกฎหมายแห่งคณะกรรมาการกลางได้กล่าวในที่ประชุมว่าด้วยนวัตกรรมของงานด้านการเมืองและกฏหมาย เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่นำเทคโนโลยีและระบบอัจฉริยะต่างๆ มาใช้ดำเนินงานด้านการเมืองและกฎหมายของประเทศ
.
ทั้งนี้ กัวเซิงคุนได้เสนอให้นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้มากขึ้น เพื่อปรับปรุงและยกระดับคุณภาพของงาน พร้อมเน้นถึงบทบาทความสำคัญของอินเตอร์เน็ตพลัส บิ๊กดาต้า และปัญญาประดิษฐ์ ในการปรับปรุงกลไกและกระบวนการทำงาน
.
“เราควรนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ เพื่อต่อต้านอาชญากรรม ป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของผู้คน” เขากล่าว

China Xinhua News