/แฟชั่นโชว์เครื่องแต่งกายกลุ่มชาติพันธุ์อี๋

แฟชั่นโชว์เครื่องแต่งกายกลุ่มชาติพันธุ์อี๋

แฟชั่นโชว์เครื่องแต่งกายกลุ่มชาติพันธุ์อี๋ จัดแสดงในยูนนาน
.
ชมภาพนางแบบขณะนำเสนอชุดเครื่องแต่งกายประจำกลุ่มชาติพันธุ์อี๋ อันงดงามเป็นเอกลักษณ์ ระหว่างงานแฟชั่นโชว์ ในคุนหมิง มณฑลอวิ๋นหนาน (ยูนนาน) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน


.
(บันทึกภาพวันที่ 18 มิ.ย. 2019)

China Xinhua News