/แนวทางปฏิรูปการศึกษาระดับมัธยมปลาย

แนวทางปฏิรูปการศึกษาระดับมัธยมปลาย

จีนเผยแนวทางปฏิรูปการศึกษาระดับมัธยมปลาย
.
เจ้าหน้าที่อาวุโสประจำกระทรวงศึกษาธิการของจีน กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดี (20 มิ.ย.) ว่าแนวทางการปฏิรูปการศึกษาระดับมัธยมปลายที่ตีพิมพ์ออกมาใหม่ มีเป้าหมายยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วย …
.
หลิวอวี้กาง เจ้าหน้าที่กระทรวงฯ กล่าวว่าการศึกษาระดับมัธยมปลายของจีนขยายตัวอย่างรวดเร็ว แต่ก็มีปัญหาเด่นชัดอย่างการเรียนการสอนอย่างหนักเพื่อคะแนนสอบจนไม่สนใจจะพัฒนานักเรียนในด้านอื่นๆ
.
แนวทางการปฏิรูปฯ ซึ่งสำนักงานคณะมุขมนตรีแห่งรัฐของจีนเผยแพร่เมื่อวันพุธ (19 มิ.ย.) ระบุว่าเป้าหมายการปฏิรูปภายในปี 2022 ครอบคลุมการจัดตั้งระบบดูแลนักเรียนอย่างรอบด้านทั้งทางศีลธรรม สติปัญญา ร่างกาย และจิตใจ
.
รัฐบาลจีนวางแผนริเริ่มหลักสูตรใหม่และตำราเรียนที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศภายในปี 2022 และปฏิรูปวิธีการสอนเพื่อดึงศักยภาพพิเศษของนักเรียนแต่ละคน รวมถึงสร้างกลไกพื้นฐานสำหรับการจัดการวิชาเลือกและวิชาเฉพาะ
.
นอกจากนั้นแนวทางการปฏิรูปฯ ยังมุ่งเน้นไปที่ระบบการประเมินผลและการรับสมัครผู้เข้าเรียน ตลอดจนการสนับสนุนบุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการเรียนการสอน และภูมิทัศน์การศึกษาระดับมัธยมปลายอันหลากหลาย
.
(แฟ้มภาพซินหัว)

China Xinhua News