/ฉลองครบ 10 ปี ศูนย์ซูเปอร์คอมพิวเตอร์แห่งชาติจีน

ฉลองครบ 10 ปี ศูนย์ซูเปอร์คอมพิวเตอร์แห่งชาติจีน

ฉลองครบ 10 ปี! ศูนย์ซูเปอร์คอมพิวเตอร์เทียนจินเปิดตัวเครื่องมือนวัตกรรมใหม่ของชาติ
.
ศูนย์ซูเปอร์คอมพิวเตอร์แห่งชาติจีน (NSCC) ในนครเทียนจินประกาศในงานฉลองการครบรอบ 10 ปีของการก่อตั้งศูนย์ฯว่า ตั้งแต่ปี 2009 เป็นต้นมา จีนได้สร้างศูนย์ดังกล่าวขึ้นถึง 6 แห่งแล้ว (NSCC) ซึ่งทำหน้าที่เป็นแรงผลักดันใหม่สำหรับการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ ของประเทศ
.
หลังจากในเดือนพฤษภาคม 2009 ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีนได้อนุมัติการก่อตั้งศูนย์ฯ แห่งนี้ในเทียนจิน จีนก็ได้สร้างศูนย์ลักษณะนี้ขึ้นอีก 5 แห่ง ในเซินเจิ้นจี่ หนาน ฉางซา กว่างโจว และอู๋ซี ตามลำดับ
.
ในฐานะที่เป็นศูนย์ซูเปอร์คอมพิวเตอร์แห่งแรกของประเทศ ศูนยฯ ในเทียนจินจึงไม่เพียงเป็นที่ตั้งของ “เทียนเหอ-1” ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ระดับเพตาฟลอป (petaflop) เครื่องแรกของจีนเท่านั้น แต่ยังมีหน้าที่รับผิดชอบการพัฒนา “เทียนเหอ-3” ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ระดับเอกซาฟลอป (exascale) รุ่นใหม่ของจีนด้วย
.
หลีเซียง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีการป้องกันประเทศแห่งชาติจีนกล่าวว่า เทียนจินได้จัดตั้งอุตสาหกรรมข้อมูลอัตโนมัติที่สมบูรณ์ รวมถึงพัฒนาชิปประสิทธิภาพสูง ระบบควบคุมอัตโนมัติ เซิร์ฟเวอร์และฐานข้อมูลประสิทธิภาพสูง และสร้างรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของความสำเร็จด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีขึ้นมา
.
“ซูเปอร์คอมพิวเตอร์กลายเป็นสัญลักษณ์ของพลังที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถเชิงนวัตกรรมของจีน ขั้นต่อไปเราจะเชื่อมโยงศูนย์ซูเปอร์คอมพิวเตอร์เหล่านี้และแบ่งปันทรัพยากรออกไปทั่วประเทศ” เหมยเจี้ยนผิง รองอธิบดีกรมเทคโนโลยีใหม่ขั้นสูง (Department of High and New Technology) ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีนกล่าว


.
(แฟ้มภาพซินหัว)

China Xinhua News