/รถไฟความเร็วสูงเชื่อม ‘เทียนจิน-ฮ่องกง’

รถไฟความเร็วสูงเชื่อม ‘เทียนจิน-ฮ่องกง’

เปิดให้บริการแล้ว! รถไฟความเร็วสูงเชื่อม ‘เทียนจิน-ฮ่องกง’
.
จีนเปิดให้บริการรถไฟความเร็วสูงสายใหม่ ซึ่งวิ่งตรงระหว่างเทศบาลนครเทียนจินทางตอนเหนือและเขตบริหารพิเศษฮ่องกง (HKSAR) ทางตอนใต้ของประเทศ
.
เจ้าหน้าที่การรถไฟนครเทียนจินระบุว่าขบวนรถไฟหัวกระสุนหมายเลข จี305 (G305) ได้นำผู้โดยสารกว่า 1,100 คน เดินทางออกจากนครเทียนจินเมื่อเวลา 10.58 น. ตามเวลาท้องถิ่น และจะถึงสถานีเกาลูนตะวันตกของฮ่องกงในอีกประมาณ 10 ชั่วโมงต่อมา
.
รถไฟความเร็วสูงสายดังกล่าว ซึ่งจะวิ่งผ่านหลายสถานี รวมถึงสถานีไป๋หยางเตี้ยน ศูนย์กลางเขตเมืองใหม่สยงอัน มีระยะทางทั้งหมด 2,450 กิโลเมตร ส่วนราคาค่าโดยสารที่นั่งชั้นสองอยู่ที่ 1,092.5 หยวน (ราว 4,800 บาท)
.
ทั้งนี้ รถไฟความเร็วสูงสายเทียนจิน-ฮ่องกง เป็นส่วนหนึ่งของแผนผังรถไฟแห่งชาติฉบับใหม่ที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยมีการนำรถไฟความเร็วสูงชุดใหม่ไปใช้งานและการปรับเปลี่ยนสถานีอีกหลายแห่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการขนส่งผู้โดยสาร


.

China Xinhua News