/เด็กจีนรุ่นใหม่ ‘มีอิสระ’ เลือกสาขา-มหาวิทยาลัย

เด็กจีนรุ่นใหม่ ‘มีอิสระ’ เลือกสาขา-มหาวิทยาลัย

ขอชี้ชะตาตัวเอง! สำรวจพบเด็กจีนรุ่นใหม่ ‘มีอิสระ’ เลือกสาขา-มหาวิทยาลัย
.
การสำรวจล่าสุดของสำนักข่าวไชน่ายูทธ์เดลี เปิดเผยว่าชาวจีนรุ่นใหม่มีอิสระและความคิดริเริ่มในการเลือกมหาวิทยาลัยและสาขาวิชาที่ต้องการศึกษาต่อด้วยตนเองเพิ่มขึ้น
.
การสำรวจดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือระหว่างศูนย์การสำรวจทางสังคมของสำนักข่าวฯ และเว็บไซต์แบบสำรวจออนไลน์ โดยผู้ทำแบบทดสอบเป็นนักเรียนที่เคยเข้าร่วมการสอบเข้ามหาวิทยาลัย จำนวน 1,975 คน
.
ผลการสำรวจพบว่าร้อยละ 68.6 เลือกมหาวิทยาลัยและสาขาวิชาที่ต้องการเรียนด้วยตนเองโดยไม่ได้ปรึกษาพ่อแม่มากนัก และกลุ่มที่มีอิสระทางการศึกษาของตนเองมากที่สุดคือเด็กที่เกิดช่วงหลังทศวรรษ 2000 หรือ “เจนแซด” (Generation Z)
.
นอกจากนั้นร้อยละ 79 ของเด็กที่เกิดในช่วงหลังทศวรรษ 2000 สามารถตัดสินใจเลือกทางเดินของการศึกษาด้วยตนเอง ขณะที่เด็กที่เกิดในช่วงทศวรรษ 1990 และ 1980 มีจำนวนต่ำกว่า โดยอยู่ที่ร้อยละ 73.6 และ 66 ตามลำดับ
.
อย่างไรก็ดี แม้กลุ่มนักศึกษารุ่นใหม่จะมีอิสระในการตัดสินใจด้วยตนเองมากขึ้นแล้วก็ตาม แต่ร้อยละ 25 ของผู้ตอบแบบสำรวจระบุว่าพวกเขายังคงพึ่งพาคำแนะนำจากพ่อแม่และครูอาจารย์ด้วยเช่นกัน
.
“ฉันเลือกเองว่าอยากจะเรียนอะไร แต่คุณครูก็ช่วยฉันมากเหมือนกัน ฉันเชื่อว่าพวกเขามีประสบการณ์มากกว่า และฉันก็ให้ค่ากับความเห็นของพวกเขาที่มีต่อสายอาชีพของพวกเรา” จูถิง นักเรียนสายศิลปศาสตร์คนหนึ่งจากมณฑลเหอเป่ยกล่าว
.
ทั้งนี้ ผลสำรวจชี้ว่าโอกาสความก้าวหน้าของสายอาชีพถือเป็นปัจจัยหลักอันดับหนึ่งในการตัดสินใจของกลุ่มนักเรียน โดยคิดเป็นร้อยละ 66 ของเหตุผลในการเลือกคณะ ส่วนอันดับรองลงมาได้แก่ สถานที่ อันดับมหาวิทยาลัย และความสนใจส่วนตัว

China Xinhua News