/同里古镇

同里古镇

同里古镇

เมืองโบราณถงลี่ 1 ใน 6 เมืองโบราณของเจียงหนาน อยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ำแยงซีเกียง
ค่าบัตร 100 หยวน