/四姑娘山

四姑娘山

四姑娘山 เขาซื่อกู่เหนียง [Four Girls Mountain]
ภุเขา 4 ดรุณี เป็นภูเขาติดต่อกัน 4 ภูเขาความสูง 6250 เมตร , 5664 เมตร , 5454 เมตร และ 5355 เมตรตามลำดับ
เขตพื้นที่ปกครองตนเองอาปา และเขตปกครองตนเองของชาวเซียงและชาวทิเบต (阿坝藏族羌族自治州)ในมณฑลเสฉวน

เส้นทาง 小金县 (xiǎojīnxiàn) กับ 汶川县 (wénchuānxiàn)
ปกคลุมด้วยหิมะตลอดทั้งปี