/盘锦红海滩

盘锦红海滩

盘锦红海滩

หาดทรายแดงผานจิ่น อยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองผานจิ่น (盘锦)มณฑลเหลียวหนิง

เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ จากสาหร่ายที่เปลี่ยนเป็นสีแดง

สาหร่ายจะเติบโตช่วงหน้าร้อนเดือน พฤษภาคม เป็นต้นไป และจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเมื่อเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วง กลางเดือนกันยายน