/ชำระเงินผ่านเครื่องสแกนใบหน้า

ชำระเงินผ่านเครื่องสแกนใบหน้า

โรงอาหารของมหาวิทยาลัยเจียงซู มณฑลเจียงซู
ใช้วิธีการชำระเงินผ่านเครื่องสแกนใบหน้า