/中国历史年表

中国历史年表

中国历史年表

ภาพยนตร์สั้นความยาว 10 นาที นิดหน่อย
สร้างขึ้นเพื่อเนื่องในวาระครบรอบ 70 ปี การก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน
เป็นการตัดต่อภาพจากหนังประวัติศาสตร์ของจีนหลาย ๆ เรื่อง แล้วนำมารวมกัน
เริ่มจากประวัติศาสตร์จีนโบราณ จนถีง การสละราชสมบัติของจักรพรรดิผู่อี๋