/60 秒认识中国

60 秒认识中国

60 秒认识中国

วิดีโอคลิป 60 วินาที
สรุปรวมเรื่องราวของประเทศจีน

中华人民共和国 สาธารณรัฐประชาชนจีน
首都 北京 เมืองหลวง ปักกิ่ง
人口 13.9 亿+ ประชากรมากกว่า 13.9 ล้านคน
建国日 1949 年 10 月 1 日วันสถาปนาคือ 1 ตุลาคม ปี ค.ศ 1949
国歌 义勇军进行曲เพลงชาติ 义勇军进行曲
陆地面积 960 万平方公里 พื้นที่บนแผ่นดิน 9 ล้าน 6 แสน ตารางกิโลเมตร
领海约 470 万平方公里พื้นที่บนน้ำ 4 แสน 7 หมื่น ตารางกิโลเมตร
与 14 国相邻 8 国海邻อาณาเขตทางแผ่นดินติดกับ 14 ประเทศ และทางผืนน้ำ ติดกับ 8 ประเทศ
有 23 个省มี 23 มณฑล
5 个自治区5 เขตปกครองตนเอง
4 个直辖市4 เมืองปกครองโดยตรง
2 个特别行政区2 เขตปกครองพิเศษ
56 个民族56 ชนเผ่า
80 种以上语言ภาษามากกว่า 80 ภาษา
30 种文字ภาษาเขียน 30 ภาษา
24 种民族汉字ภาษาเขียนของชนเผ่า 24 ภาษา
汉语是世界上使用人数最多的语言ภาษาจีนกลางเป็นภาษาที่มีคนใช้มากที่สุดในโลก
人均 GDP 约 6.5 万元 (2018数据) มี GDP ต่อหัวประมาณ 6.5 หมื่นหยวนต่อปี (ข้อมูลปี2018)
世界四大文明古国之一หนึ่งในสี่ประเทศที่มีวัฒนธรรมโบราณที่ยิ่งใหญ่ของโลก
世界第二经济大国เประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก
世界发展速度最快的经济体กลุ่มประเทศที่มีเศรษฐกิจโตเร็วที่สุดในโลก
除了四大发明中นอกจากสุดยอดสิ่งประดิษฐ์ของจีนทั้งสี่ ได้แก่
造纸กระดาษ
印刷การพิมพ์
指南针เข็มทิศ
火药以外ดินปืน
还有地震仪ยังมีเครื่องวัดแผ่นดินไหว
算盘ลูกคิด
雨伞ร่ม
牙刷แปรงสีฟัน
丝绸ผ้าไหม
瓷器กระเบื้องเคลือบ
纸币ธนบัตร
火柴ไม้ขีด
风筝ว่าว
热气球บอลลูน
扇子等พัด
都源于中国ล้วนมาจากประเทศจีน