/風再起時

風再起時

風再起時 WHERE THE WIND BLOWS
ภาพยนตร์เรื่องแรกที่เหลียงเฉาเหว่ย ปะทะ กัวฟู่เฉิง

เรื่องราวของการคอรัปชั่นในวงการตำรวจในฮ่องกง ยุค 70s