/凤凰古城

凤凰古城

凤凰古城 湖南

เมืองโบราณ เฟิ่งหวง มณฑลหูหนาน
เป็นเมืองท่องเที่ยว
ชาวม้งเป็นชนเผ่าพื้นเมือง
凤凰 หมายถึง นกฟินิกซ์