/中国雪乡

中国雪乡

中国雪乡

หมู่บ้านหิมะแห่งชาติ
ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าไม้ซวงเฟิง มณฑลเฮยหลงเจียง