/ผู้ปกครองจีนกังวล การเรียนหนักเบียดบังเวลานอนลูกหลาน

ผู้ปกครองจีนกังวล การเรียนหนักเบียดบังเวลานอนลูกหลาน

ผู้ปกครองจีนกังวล การเรียนหนักเบียดบังเวลานอนลูกหลาน
เผยแพร่: 2 ธ.ค. 2562 11:04 โดย: ผู้จัดการออนไลน์

กลุ่มสื่อจีนรายงาน (1 ธ.ค.) นายซุน หงเหยียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเยาวชนเปิดเผยข้อมูลว่า ในช่วงประถมและมัธยมต้นมีชั่วโมงการนอนที่ไม่เพียงพอตามมาตรฐาน

รายงานระบุว่า เยาวชนจีนอายุระหว่าง 6 -17 ปีกว่าร้อยละ 63 ใช้เวลานอนต่อวันไม่ถึงวันละ 8 ชั่วโมง โดยเป็นผลจากจำนวนการบ้านที่มากเกินไปและแรงกดดันจากการเรียนในโรงเรียน

นายซุนให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การบ้านที่มากจนส่งผลต่อการนอนของเยาวชนเป็นปัญหาที่มีมานาน นอกจากนี้ การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยังมีส่วนทำให้การนอนของเยาวชนในยุคใหม่มีคุณภาพต่ำลง โดยมีเวลานอนไม่เพียงพอ นอนไม่หลับ และนอนหลับได้ไม่ดี

รายงานดังกล่าวจัดทำขึ้นโดยการสำรวจครอบครัวตัวอย่าง 1,876 ครอบครัว ทั้งนี้ ผลการสำรวจพบว่า ครอบครัวกว่าร้อยละ 82.4 มีความกังวลใจต่อพฤติกรรมการนอนของบุตรหลาน

ที่ผ่านมา จีนมีกระแสกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและพ่อแม่ผู้ปกครอง เรียกร้องให้มีการปรับลดภาระการบ้านของเด็กนักเรียนให้อยู่ในระดับสมเหตุสมผล และเปลี่ยนระบบประเมินผลการเรียนที่หลากหลาย ไม่อ้างอิงการสอบแต่เพียงอย่างเดียว ขณะที่กลุ่มครูอาจารย์ แนะนำพ่อแม่ อย่ามุ่งเน้นการแข่งขัน