/昆明圆通寺

昆明圆通寺

昆明圆通寺
วัดหยวนทง

วัดเก่าแก่ที่สุดของมณฑลยูนนาน มีอายุมากกว่า 1,200 ปี
ได้รับการบูรณะใหม่ในยุคราชวงศ์ชิง
หลังคาวัดจะเป็นกระเบื้องสีเหลืองทอง แสดงถึงองค์ฮ่องเต้
เก๋งจีนโบราณ 8 เหลี่ยมในบ่อน้ำขนาดใหญ่
เจ้าแม่กวนอิมพันมือโบราณ
พระพุทธชินราชจากเมืองไทย