/天梯山石窟

天梯山石窟

天梯山石窟
ถ้ำหินสลักที่เก่าแก่ที่สุดของจีน
เมืองอู่เวย มณฑลกานซู่ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน
ถ้ำแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์จิ้นตะวันออก เมื่อประมาณ 1,600 ปีก่อน
ภายในมีทั้งพระพุทธรูปหินและภาพวาดบนฝาผนัง
มีรูปแบบทางศิลป์และสถาปัตยกรรมคล้ายคลึงกับถ้ำสลักหินตุนหวง
ทั้งยังเป็นหนึ่งในถ้ำหินแกะสลักที่เก่าแก่ที่สุดของจีนอีกด้วย