/ผู้สูงอายุจีนทั้งเมือง-ชนบทอ้างว้างไม่ต่างกัน

ผู้สูงอายุจีนทั้งเมือง-ชนบทอ้างว้างไม่ต่างกัน

ผลสำรวจชี้ ผู้สูงอายุจีนเกือบ 40% ทั้งเมือง-ชนบทอ้างว้างไม่ต่างกัน
เผยแพร่: 13 ม.ค. 2563 17:06 โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สำนักข่าวซินหัว สื่อทางการจีน (8 ม.ค.) รายงานล่าสุดที่เผยแพร่โดยศูนย์วิจัยผู้สูงอายุแห่งประเทศจีนระบุว่า ประมาณร้อยละ 36.6 ของผู้สูงอายุชาวจีนเผยว่าพวกเขารู้สึกเหงา โดยผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 40 ในพื้นที่ชนบท และผู้สูงอายุในเขตเมืองเกือบร้อยละ 30 ต่างประสบปัญหาเดียวกัน

รายงานอ้างอิงข้อมูลที่รวบรวมจากการสำรวจในปี 2015 และ 2017 ตามลำดับ ระบุว่า โดยทั่วไป ร้อยละ 52.6 ของกลุ่มที่ระบุว่ารู้สึกเหงาอยู่ในช่วงอายุตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป ส่วนร้อยละ 30.2 คือกลุ่มที่มีอายุระหว่าง 60-69

รายงานยังระบุว่า ผู้สูงอายุที่ไม่มีคู่สมรสและผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่คนเดียวมีแนวโน้มจะรู้สึกโดดเดี่ยวอย่างยิ่ง

ต่างจวิ้นอู่ รองผู้อำนวยการศูนย์กล่าวว่า ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลำพังมักจะรู้สึกเหงาเนื่องจากขาดการสื่อสารกับสมาชิกในครอบครัว

กฎหมายที่เกี่ยวข้องของจีนระบุว่า ผู้คนต้องไม่ละเลยหรือหลงลืมสมาชิกสูงอายุในครอบครัว สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่แยกจากผู้สูงอายุควรมาเยี่ยมพวกเขาบ่อยครั้ง อีกทั้งนายจ้างจะต้องให้พนักงานลางานเพื่อไปเยี่ยมผู้สูงอายุด้วย

อนึ่ง ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าผู้สูงอายุสามารถเติมเต็มคุณค่าทางสังคมให้แก่ชีวิตของพวกเขาได้ ด้วยการมีส่วนร่วมในบริการอาสาสมัคร กิจกรรมด้านการศึกษา วัฒนธรรม และความบันเทิงต่างๆ