/ทะลสาบหลูกูหู

ทะลสาบหลูกูหู

สันตะวาใบพาย ผลิบานเต็มทะลสาบหลูกูหู เมืองลับแล มณฑลยูนนาน

สันตะวาใบพายกระจายพันธุ์ตั้งแต่ตะวันออกเฉียงเหนือของแอฟริกาถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และออสเตรเลีย ในอเมริกาเหนือจัดเป็นพืชรุกราน สันตะวาใบพายนิยมปลูกเป็นไม้ประดับ ในประเทศจีนใช้เป็นยารักษาฝี ในประเทศฟิลิปปินส์ใช้เป็นยาลดไข้และรักษาโรคริดสีดวงทวาร

ส่วน “ทะเลสาบหลูกูหู” ไม่เพียงแต่มีความงามตามธรรมชาติที่ดึงดูดผู้คนให้มาเยือนจนลืมกลับบ้าน แต่ยังมีขนบประเพณีและวัฒนธรรมของคนท้องถิ่นที่ยังเป็นสิ่งดึงดูดเหล่าผู้คนอีกด้วย เพราะชนเผ่าที่อาศัยและใช้ชีวิตควบคู่กับทะเลสาบสาบแห่งนี้มายาวนาน “เผ่าโม๋ซัว” เป็นชนเผ่าสุดท้ายในโลกนี้ที่บูชาสตรีเพศ และสตรีเพศมีอำนาจเด็ดขาด หลายๆสิ่งที่มีความเป็นเอกลักษณ์แม้กระทั่งประเพณีการแต่งงานที่แปลกประหลาดที่เรียกว่า(阿夏 :แปลว่าที่รักของเผ่าโม๋ซัว) จนสถานที่แห่งนี้ถูกขนานนามจากโลกภายนอกว่า อาณาจักรแห่งสตรีเพศหรือเมืองลับแลนั่นเอง(女儿国)

Facebook : จักสรณ์ วรางค์ศรีศิริ