จีนฉีดงบเกือบ 9 พันล้านพัฒนาครูชนบท

ทุ่มทุนอย่างต่อเนื่อง! จีนฉีดงบเกือบ 9 พันล้านพัฒนาครูชนบท . กระทรวงการคลังจีนจัดสรรงบประมาณ 1.985 พันล้านหยวน (ราว 8.7 พันล้านบาท) เข้าโครงการพัฒนาครูชนบท ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษา . กระทรวงการคลัง ขอให้หน่วยงานด้านการศึกษาบริหารเงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับโครงการพัฒนาครูชนบทในพื้นที่ยากไร้ให้ดียิ่งขึ้น โดยโครงการนี้ประกอบด้วยการพัฒนาครูในหลายด้าน อาทิ การฝึกอบรมนอกสถานที่ และการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อพัฒนาการศึกษาในพื้นที่แถบตะวันตกและตอนกลางของประเทศ . การจัดสรรงบประมาณในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในแผนพัฒนาแห่งชาติ ว่าด้วยการสนับสนุนครูชนบท ซึ่งมีระยะเวลาโครงการตั้งแต่ปี 2015-2020 ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2010 จนถึงปัจจุบัน รัฐบาลจีนลงทุนเงินไปกับโครงการฝึกฝนบุคลากรด้านการศึกษาแล้วทั้งหมดมากกว่า 1.57 หมื่นล้านหยวน (ราว…

จีนแจกทุนเรียนแพทย์ฟรี

ใจป้ำ! จีนแจกทุนเรียนแพทย์ฟรีให้นักเรียนชนบทกว่า 7,000 คน . วานนี้ (12 พ.ค.) กระทรวงศึกษาธิการจีนเผยว่า จากการสนับสนุนของรัฐบาลกลาง ปีนี้วิทยาลัยการแพทย์หลายแห่งของจีนจะรับนักเรียนชนบทราว 6,700 คนเข้าศึกษาต่อโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ตลอด 5 ปี ในหลายสาขาเช่น เวชศาสตร์คลินิก การแพทย์แผนโบราณจีน การแพทย์แผนโบราณมองโกเลีย การแพทย์แผนโบราณทิเบต และการแพทย์แผนโบราณชนเผ่าไต โดยเมื่อจบการศึกษาแล้วจะต้องเข้าทำงานในศูนย์สุขภาพชุมชนทางภาคกลางและตะวันตกของประเทศ . ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องมาจากเขตพื้นที่ชนบท และต้องเข้าร่วมการสอบเข้ามหาวิทยาลัยประจำปีของปีนี้ โดยก่อนจะได้จดหมายตอบรับเข้าศึกษาต่อ นักเรียนทุกคนจะต้องเซ็นสัญญากับทางวิทยาลัยที่จะเข้าศึกษาต่อ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่ตนประสงค์จะเข้าทำงานในอนาคต China Xinhua News

อาจารย์หนึ่งเดียวในโรงเรียนกลางหุบเขาลึก

นับถือใจ! อาจารย์หนึ่งเดียวในโรงเรียนกลางหุบเขาลึก . เรื่องราวที่น่าติดตามนี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนประถมหยางหลิ่ว ณ หมู่บ้านฉางซิ่ง ตำบลฉางซา เมืองชื่อสุ่ย มณฑลกุ้ยโจวทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ที่มีโจวเจิ้งเหวิน เป็นอาจารย์ประจำเพียงท่านเดียวตลอดระยะเวลากว่า 5 ปีที่ผ่านมา . ย้อนกลับไปเมื่อปี 2014 อาจารย์ผู้หญิงเพียงท่านเดียวของโรงเรียนย้ายไปสอนที่อื่น โรงเรียนประสบปัญหาขาดแคลนอาจารย์ นักเรียนจึงจำเป็นต้องหยุดเรียน โจวที่ในเวลานั้นทำงานอยู่ต่างอำเภอได้รู้ข่าว จึงตัดสินใจลาออกจากงานเพื่อมาสมัครเป็นอาจารย์ที่โรงเรียนแห่งนี้ . 5 ปีต่อมา โจวกลายเป็นผู้ทำหน้าที่ทุกอย่างในโรงเรียน ตั้งแต่ผู้อำนวยการ อาจารย์ประจำวิชา ตลอดจนดูแลเรื่องโภชนาการอาหารของนักเรียน เรียกได้ว่า ไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรเขาจะเป็นผู้รับผิดชอบในทุกๆ เรื่องเสมอ . ปัจจุบันโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนทั้งหมด 7 คน…

เป็ดย่างจากกรุงปักกิ่งถึงกรุงเทพฯ

เป็ดย่างจากกรุงปักกิ่งถึงกรุงเทพฯ เผยแพร่: 10 พ.ค. 2562 13:19 โดย: ผู้จัดการออนไลน์ โดย พชร ธนภัทรกุลเป็ดเป็นอาหารชั้นเลิศของชาวจีนมาแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน ทั้งเป็นอาหารที่คนจีนทุกชั้นวรรณะชื่นชอบ ตั้งแต่โต๊ะจีนหลวง “หมั่น ฮั่น ฉวน สี” (满汉全席เสียงจีนกลาง) ในวังหลวงจีน จนถึงโต๊ะจีนพื้นบ้านทั่วไป โดยเฉพาะเป็ดย่างมีเป็ดย่าง “กว้าหลูโจ่วอิ๋วยา” (挂炉走油鸭เสียงจีนกลาง) ที่เล่าลือกันว่า จักรพรรดิเฉียนหลงโปรดปราน ก็ย่อมมีเป็ดย่างนานกิง (หนานจิง) ที่ชาวเมืองหนานจิงชื่นชอบ อันที่จริง น้อยคนนักที่จะรู้ว่า เป็ดย่างนานกิง คือปู่ทวดของเป็ดย่างปักกิ่ง ด้วยมีเรื่องเล่ากันว่า ตอนที่พระเจ้าหมิงเฉิงจู่ (明成祖เสียงจีนกลาง) ย้ายเมืองหลวงมาที่กรุงปักกิ่ง ได้เอาตัวคนครัวมือดีในการทำเป็ดย่างมาด้วย…

มาตรการลดภาระเด็กนักเรียน

เหลียวหนิงผุดมาตรการลดภาระเด็กนักเรียน ห้ามรร.จัดสอบคัดเลือก-สั่งการบ้านเกินเกณฑ์-เริ่มสอนก่อน 8 โมง . เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา กรมสามัญศึกษาและหน่วยงานรัฐอีก 8 แห่งในมณฑลเหลียวหนิงของประเทศจีนเริ่มบังคับใช้นโยบายลดภาระทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั้งในโรงเรียนรัฐและเอกชน โดยได้กำหนดกฎเกณฑ์ด้านต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม . เนื้อหาของนโยบายล้วนมุ่งลดภาระและแรงกดดันในหลายด้าน อาทิ วิธีการรับสมัครเด็กนักเรียนของโรงเรียน กำหนดให้โรงเรียนรัฐและเอกชนที่มีการเรียนการสอนในระบบการศึกษาภาคบังคับ (ป.1-ม.3) ห้ามใช้วิธีสอบแข่งขันในการรับเด็กเข้าเรียน . โรงเรียนใดที่มีผู้สมัครเข้าเรียนเกินจำนวนที่กำหนด แนะนำให้ใช้วิธีสุ่มเลือกโดยคอมพิวเตอร์ และห้ามมิให้จัดการสอบในรูปแบบใดก็ตาม นอกเหนือไปจากการทดสอบความสามารถพิเศษและความสามารถทางศิลปะ หากไม่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังห้ามรับเด็กนักเรียนนอกพื้นที่ และรับนักเรียนเกินจำนวนที่กำหนดด้วย . ในด้านการสั่งการบ้าน ห้ามมิให้ครูอาจารย์สั่งการบ้านที่ต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรให้เด็กนักเรียนชั้นป.1และป.2 ส่วนนักเรียนประถมศึกษาระดับชั้นอื่นๆ ก็ห้ามมิให้สั่งการบ้านที่ต้องเขียนส่ง ซึ่งใช้เวลาทำนานเกิน 60 นาที ส่วนการบ้านรายวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นกำหนดไม่ให้นานเกิน…

โรงเรียนชนบทส่งเสริมฟุตบอล

บ่มเพาะนักเตะ! โรงเรียนชนบทที่ส่งเสริมให้ฟุตบอลเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน . โรงเรียนประถมและมัธยมหวงหยาต้ง ตั้งอยู่ในพื้นที่ชนบทเขาไท่หาง ในมณฑลซานซีของประเทศจีน โรงเรียนแห่งนี้มีการเรียนการสอนทั้งหมด 9 ระดับชั้น คือชั้นประถมศึกษาและมัธยมต้น . ปัจจุบัน โรงเรียนมีห้องเรียนทั้งหมด 19 ห้องเรียน และมีนักเรียนมากกว่า 660 คน แต่สิ่งที่โดดเด่นของโรงเรียนหวงหยาต้งคือมีสนามฟุตบอลที่สวยงามได้มาตรฐาน และนักเรียนแต่ละห้องจะมีทีมฟุตบอลทั้งทีมชายและหญิงเป็นของตนเอง โดยหนึ่งทีมมีสมาชิก 5 คน . นักเรียนทุกคนในโรงเรียนนี้มีลูกฟุตบอลเป็นของตัวเอง ทุกวันเด็กๆ จะต้องตื่นมาวิ่งนาน 40 นาทีเพื่ออบอุ่นร่างกายในตอนเช้า ทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับฟุตบอลตอน 10 โมง และฝึกซ้อมฟุตบอลในสนามฟุตบอลหญ้าเทียมของโรงเรียนเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงทุกวันหลังเลิกเรียน โดยสนามฟุตบอลที่เห็นนี้เป็นสนามคุณภาพสูงที่สร้างโดยงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลเมื่อปี 2017…

บุฟเฟต์โรงเรียน

ตักเท่าที่กิน-ไม่อิ่มเติมได้! จีนผุดทางเลือกใหม่ “บุฟเฟต์โรงเรียน” ลดปัญหาอาหารเหลือทิ้ง . นับเป็นไอเดียที่น่าสนใจไม่เบาสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่ง ในหมู่บ้านตงหยาง ตำบลหย่งเล่อ อำเภอปกครองตนเองหรงสุ่ยชนเผ่าเหมียว เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ทางตอนใต้ของประเทศจีน ที่ได้จัดทำโครงการบุฟเฟต์อาหารกลางวันแบบไม่มีค่าใช้จ่ายขึ้นมา โดยให้นักเรียนเลือกตักอาหารที่ตนเองอยากทานในปริมาณที่พอเหมาะ ตามแนวคิด “เนื้อ 2 ผัก 2 ข้าว 1 น้ำแกง 1” ตั้งแต่ช่วงเปิดเทอมฤดูใบไม้ผลิที่ผ่านมา เพื่อให้นักเรียนได้ทานอาหารครบถ้วนตามโภชนาการและลดปัญหาอาหารเหลือทิ้ง . (บันทึกภาพวันที่ 6 พ.ค.2019) China Xinhua News

โรงเรียนประถมจีนสอนเด็กทำอาหารจีนดั้งเดิม

จับตะหลิวให้มั่น! โรงเรียนประถมจีนสอนเด็กทำอาหารจีนดั้งเดิม . ชวนชมภาพบรรยากาศความสนุกสนานของวิชาทำอาหาร ซึ่งโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งในเมืองเย่ว์หยาง มณฑลหูหนานทางจีนตอนกลาง เปิดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนชั้นป.5 และป.6 . เหล่าเด็กนักเรียนชายหญิงต่างตั้งใจเตรียมวัตถุดิบและลงมือต้มผัดแกงทอดกันอย่างขะมักเขม้น โดยคุณครูจะเน้นสอนเทคนิคการทำอาหารจีนแบบดั้งเดิม ก่อนร่วมกันลองลิ้มชิมรสมือตัวเอง ชมคลิปคล๊กลิ๊งค์ด้านล่าง https://www.facebook.com/XinhuaNewsAgency.th/videos/2349379072017525/?t=11 China Xinhua News